Solo Industrial


Polígono Industrial da Madanela

Convertido xa no pulmón industrial de Melide, este parque empresarial está localizado nas aforas da capital municipal seguindo a estrada nacional N-547 en dirección a Lugo e está promovido por Xestur Galicia. A distancia con respecto ás principais cidades galegas é a seguinte:

Melide maps

A súa construción desenvolveuse en dúas fases, a primeira delas no ano 1997, e a segunda, no 2007. Na actualidade, conta cunha superficie total de 142.000 metros cadrados, 80.000 dos cales se destinan a uso industrial e están divididos en 74 parcelas. A superficie destas vai dende un mínimo de 625 metros cadrados ata un máximo de 3.275 m2, ofrecéndose a posibilidade de agrupalas. Dacordo cos datos de Xestur, quedan libres sete parcelas, con dimensións comprendidas entre os 1.500 e os 3.000 metros cadrados de superficie. Cómpre indicar que dúas delas, as únicas pendentes da primeira fase de construcción do polígono industrial, están reservadas a equipamento social e equipamento comercial, respectivamente.

O polígono empresarial conta con todos os servizos necesarios para a posta en marcha de industrias. O parque empresarial tamén acolle servizos municipais coma o Punto Limpo de Melide.

Se desexas consultar a ficha do parque empresarial da Madanela, preme no seguinte enlace da web de Xestur Galicia: http://www.xesturgalicia.com/index.php?seccion=solo_empresarial&opcion=fichape&id=205

Parcelario aquí

Parcelas disponibles aquí