Ordenanzas

Para consultar as ordenanzas vixentes do Concello de Melide, debes consultar a páxina web da Deputación da Coruña. Preme no seguinte enlace (https://www.dacoruna.gal/concellos/ordenanzas/) e na opción de entidades, selecciona Melide para despois acceder a través da opción Mostrar entidade.

As ordenanzas de Melide están agrupadas nas seguintes categorías:


1) IMPOSTOS OBRIGATORIOS
2) IMPOSTOS POTESTATIVOS
3) TAXAS
4) ORDENANZAS NON FISCAIS
5) PREZOS PÚBLICOS
6) CONTRIBUCIÓNS ESPECIAIS