O servizo do Punto Limpo de Melide atópase no polígono industrial da Madanela. Esta infraestrutura dispón de varios contedores de grandes dimensións para depositar neles non só papel e cartón, envases lixeiros e vidro, senón tamén outro tipo de materiais. Entre eles atópanse os aceites vexeitais, refugallos de obras menores, restos de podas, baterías de automóbiles, voluminosos, electrodomésticos, mobles ou colchóns.

Ademais, o punto limpo de Melide ofrecerá aos melidenses un servizo de balanza e un traspalé para poder manexar todos aqueles residuos que así o demanden. Estas novas dotacións son posibles grazas a un convenio de colaboración asinado coa Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP).

Para facilitar a utilización deste servizo polos veciños e veciñas de Melide, o horario de apertura do punto limpo é de mañá e de tarde. As instalacións están abertas os seguintes días: